Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Y SEREN ORLLEWINOL. Cvf. XV.] GOÍfcPHENHAF, 1858. [Rhip. 159. DEFNYDDIAU I'R MEDDWL. Y CTFWNG A'R CYFRWNG.—1 TIM. II. 5. n d^AE y testyn yn un °'r rhesymai1 a ddef- ^y a yr apostol i gefnogi yr annogaeth jy^S yn yr adnod gyntaf, a welir yn y j)eiriad' Cynghori i weddio dros bob dyn. ngys fod hyn yn gyson â holl drefn ^^igadw'r euog. Mae bod Cyfryng- • üwng duw a dynion yn dywedyd yn iwrthdro yn marn yr apostol, y dylai pob istion weddio dros bob dyn. * ein harwyddair. Y " cyfwng a'r llaWn9"~~yv adwy a'r Petû syddyn ei - 7""^ '°wlch a'r cariad—y rhwyg a'r ^^ ûiad. Mae y cyntaf o angenrheid- wydd yu caej ei <jybied wrtk gadarnhau yr mà' "cyfwng." Dywedwn yn mlaenaf nät Cyfwn8 wioesol ydyw ; nid y pellder 0ndu^oZsydd rhwng dynâ Duw ydyw: PhelíJ Un moeso1- Y mae agosrwydd a y m ûaturiol rhwng dyn â Duw. Fel j) e '•"nw yn hollbresennol mae dyn a eì rW ^.^yl eu gilydd. Mae Duw yn ya <j^i aetû yn darparu, yn cynnal, ac ei a ar &ledr ei law: anadlwn yn &c íf' ymDortnwn ar ei drugareddàu, Mae /îy yr ydym y11 y^1 ein ^üydd- ac gJÌW naturiol rhwng dyn â Duw; ^eidM pellderhwn yn fawr- Oreadur Du Jj~ dyn—Creawdwr anfeidrol yw Du ' üllgwan yw dyn—hollalluog yw y^D Anmnerffaitû yw dyn—perffaitd ^llall^' ^d oes modd cystadlu y naill Sanct r "n bwy im cystedlir> medd y bethai' **allwn ni gystadlu llawer o ^adiwn ~ ^awn oddiwrtn eu guydd- cys' fawrrhw ^ mae^Pellder ^atoiol mor cystadl n^ dyn ä Dnw fel na allwn eu y daethUrrí2ûd nid cy^g °'r natur yma ol—y r>MAT *Xw»lanw; ond cyfwng moes- tr°Ìwyr Sydd Ẁy^om â Duw fel "**'•■*▼. 20 y bwthyn â'r castell—-goleuni â'r haul—dafn o ddwfr â'r Yr ail nodiad. Cyfwng gwneuthured- ig ydyw. Rhwyg ydyw. Petha fu yn gyfanwaìth syddwedi ei rwygo. Fellynid oedd y cyfwng hwn yn bodoli erioed mewn ystyr foesol. Ni/zt dyn erioed, ac mfydd byth yn nes at Dduw nag ydyw yn bresen- nol mewn ystyr naturiol. Ond bu adeg pryd nad oedd cyfwng rhyngddynt mewn ystyr foesol. Dywed Solomon " wneuthur o Dduw ddyn yn uniawn." Pryd hyn yr oedd ei natur ef a natur Duw yr un, nes ydoedd ffrwd o. ddwyfol santeiddrwydd yn rhedeg o ffynhonell y Duwdod,trwy ddigyfrwng bibellau eu hun- deb. Ar ei ddelw ei hun y creodd Duw ef; a phe safasaiefa'i hîl buasai y ffrwd yn parhau: ond pan syrthiodd, ataliwyd y dramwyfa. Felly gwelir mai dyn a wnaeth y cyfwng, drwy anufudd-dod. " Dynmewn anrhydedd nid arosodd." Yn drydydd. Cyfwng mawr ydyw. Pob peth a roddwyd ar y dechreu dan ei draedef; ond heddyw wele ef dan draed ei chwant. Ar ddelw Duw yr ydoeddpan y'i crewyd ; ond ar ddelw y diafol y mae er pan y pechodd. Pan y'i crewyd yr oedd pump cynheddf eienaid fel cynnifer o ddirgelaidd beiriannau, yn gweithredu ar y Duwdod santaidd; ond trwy bechod mae ei ddeall yn llawn tywyllwch, ei ew- yllys yn Uawn gwrthryfel, a chyndynrwydd ei serchiadau yn afreolaidd. Y mae holl fwriad meddylfryd ei galon yn unig yn ddrygionus bob amser; 'ie, y mae hyd y nod ei gydwybod wedi myned yn haloged- ig : Eph. 5. 8; Salm 58. 3; Ezec. 7. 9; Gen. 6. 5; Titus 1.15. Ac yn y cyfryw sefyllfa y mae holl rifawr bechodau y byd fel cynnifer o waedgwn uffernol yn cynni- wair am waed dynolryw, pa un a lyfant yn dragywyddol dophet! Dyma bellder, pwy a'i mesura ? Sut mae i ni gael hyd i ryw ddrychfeddwl am dano? Y darluniad cywirafam faint y cyfwng a gawn wrth edrych ar ddesgrifiad y Beibl o gymeriad Duw, a'r iaith a ddefnyddia am ddyn, tu