Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Y SEREN ORLLEWHOI, 1. xxnf EHEFIN, 1865. [EmF.^áo, Y& EGLWYS FEL CORFF, lc„ v x". 25:- í corff, -" Fel na byddai anghydfod yn Sŵ'íu6™*^^0»ir aelo<ìau ofalu yr un Peth tte güydd.': --yw OS!0G ac amrywiol—nerthol ac eglur bryâoli Cydmariaethau a ddefnyddiodd ys- ^ûRob*!! i Duw yn y &yfro1 santaidd> er syiiy , eglwys Crist yn ei gwahanol gys- iaid J^ Perthynasol â'u gilydd fel deil- Grist r,au ^renio> sef y Pen, yr hwn yw %ian c Jr Arglwydd, a'r holl gorff. Weith- ^ian^"1" yr eSlwys i winllan, Crist yn yu y wyf, ' credinwyr yn goed planodig gonianl j lan> yo tyfu yn ffrwythloni er go- ẅwvdri ì ^' a'r diwedd yn fywyd tra" *yry Bryd arall i gorlan. Credin- úrv?v ^ defaid î mynediad i'r gorlan hon Wìx:v • s'sef yn ol cynllun °^ist ei ^os'íj ' y Dugail da; yn roddi ei einioes yrhyLdffid " yr holl braidd yn adwaen ws, ae yntau yn eu hadwaen yfeáiH,' Ond yn y bennod hon defnyddir ®viw 0l yn gymbariaeth- mJ: n. ar y priodoldeh o gydmaru yr ■plfr corff dynol. galín rnr et o wahanol aelodau. Nis e„ gii ,aelod ff«rfio corff—rhaid eu bod at ,y \hj-t\f y âwylaw, y traed, y clustiau, ei j$£| 'îe> pob aelod perthynol iddo, er Ctist ■• yu gorff Perffaith- Felly eslwys gwaw' £Wahanol aelodau o wahanol oesau, hail0iano1 liwlau, gwahanol ieithoedd, gwa- ÿti v pQedloeâd, a gwahanol sefyllfaoedd ^prff d wec11 cydgyfarfod er ffurfi° y rhai ,rgeledig ysbrydol—yreglwys. Daw deheu°.r dwyrain! gorllewin, gogledd a fyỳ a iG a eisteddant yûâdi- Dyma gyd- ^am t° ydfrai»t. ■■ Ein cymdeithion Abra- Oef0'^aac a Jaeob: y lle—yn nheyrnas lvçy8 n ' Sef yn yr oruchwyliaeth a'r eg- 2^ Ynsti°ûogol yn ei gogoneddiad. ^ü'ol ?j,réwahanol swyddogaethau y gwa- ^ûdd^6 daU* ^00 un al waith ei hunan | llali °t>^c. nis §al1 un wueuthur gwaith y i Ŵ^ffn ~fid i'r clustiau wrando, yllygaid I •NL' y wylaw weithio, a'r traed rodio. ap0i yr eglwys : " Efe a osododd rai yn «Ogyl» on' a rhai yu broffwydi, rhai yn ef- fQgeili'vi',a rûai yn athrawon> a rnai yQ yu ol l?5i* rhai yQ gynghorwyr: pob un <si ÜQlj adawu a'i dalent, i droiyn ei gylch ' er cyflawni ei waith priodol ei hun, °Sí- XXII. 14 er perffeithio y saint ys. ngwaith y weini- dogaeth; "hyd onid ymgyfarfyddom oll, yn undeb ffydd a gwybodaeth Mab Duw, yn wr perffaith, at fesur oedran cyflawn- der ürist." 3. Yn eu cydymdeimladrwydd à'u gil- ydd. Nid-oes gwahaniaeth pa un o aelod- au y corff a fydd yn dyoddef— rhed ý teimlad trwy yr holl gyfansoddiad fel tryd- an (electrìcity) byw, ac ni saif cyn cyr- haedd yr ymenydd yn y pen : felly y mae'r eglwys ar y ddaear, pan fyddo un o'i gwir aelodau yn teimlo dan ei a'rchollion, cyd- deimla yr holl gorff ag ef: äe, mwy, ni saif yn y fan hon yn unig, ond â i'r Pen mawr, sef Crist. Dywed un oddiar awdurdod i hyny, fod Crist "yn cyd-ddyoddef â'n. gwendid ni." Nis gall na dwír'na ;thân byth ddileu y teimlad anwyl hwn. 4. Yn ei unoliaeth diraniad. Nid llaw- er o aelodau a llawer o gyrff. Ond " un" corff—-un eglwys i'r Duw byw—un ysbryd sydd : " Megys y'ch galwyd yn un gobaith eich galwedigaeth." " Un Arglwydd, un ffydd, un bedydd, un Duw a Thad oll, yr hwn sydd goruwch oll," yn oll, a thrwy oll. Felly un eglwys sydd—yn Uywyddiad yr holl aelodau, dan un pen. Crist, pen tnawr yr eglwys, a lywodraetha bob aelod, o'r hwn y mae yr holl gorff wedl ei gymhwys gydgyssylltu trwy bob cymal cynnaliaeth, yn ol nerthol weithrediad, yn mesor pob rhun, yn gwneuthur cynydd y corff i'w adeiladu ei hun mewn cariad. Un pen, ud Brenin, un Arglwydd yn dragywydd. Ycynghor i'rpen, sefyr eglwys. Dwy ran— 1. Y gocheliadol. " Fel na byddo ang- hydfod yn y corff." Edrycher ar ymrys- onau a rhaniadau yn mhlith y gymdeithas ddynol fel un o'r arwyddion gwaethaf o ddylanwad pechodyn y galon ddynol; ond edrycher arno yn waeth mewn rhai cys- sylltiadau na'u gilydd. Y mae anghydfod yn ddrwg rhwng y naill wlad a'r llall—y naill deyrnas a'r Uall; ond gwaeth byth yw canfod pobl yr un wlad yu ymladd yn erbyn eu gilydd—fel y mae yn ein gwlad ni yn bresennol. Ond gwaeth na hyny yw canfod anghydfod yn y teulu—y tad a'r fam—y brodyr a'r chwiorydd—-mewn ym- rysonfafawr; yr aelwyd gartrefol, deulu- aidd, wedi mynedyn faes rhyfel. 0 le an- nedwydd! dyma waeth na rhyfel wladydd-