Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

(MatlJ igtopig Deoniaeth Llanbadarn Fawr. Eglwys Llanbadarn Fawr. <\ffît ♦■ ♦] ♦] +] i] ♦] ♦] T' ♦] ♦] ♦] RHAGFYR, 1891 *■ CAEEFYBDDIN: AEGEAFFWYD GAN W. SPUEBELL, A'l FAB. [_Pris Ceiniog.~\ Jm