Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Deonìaeth Llanbaclam Fawr. Eglwys Llaribadarn Fawr. TACHWEDD, 1893. ffi ABERYSTWYTH: fl\ ARÖRAFFWYD GAN JOHN MORGAN, SWYDDEA'r " ÖBSERVER." fj^ [Pris Ceiniog.~\ W