Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

[Pm Ceiniog.~\ UM^S f\(JAxykJ Deoniaeth Llanbadarn Fawr. AÎIWAytiBR&RY. .' OF "WALÊS. IONAWR, 1895. JEglwys Llanladarn Fawr. CAERFYRBBIN: ARGRAFFWYB GAN W. SPURRELL A'l BAB.