Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

[_Pris Ceiniog.'] Deoniaeth Llanbadarn Fawr. TACHWEDD, 1895. ■.. -'.\v\ .'.-r..:•». .>'''■■■ . ■ •_._-■• •■ ■ * ' ' ■ ■'■ Eglwys Llanbadam Famr. caerfyeddin: ARGRAPFWYD GAN W. SPURRELL A'l PAB.