Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

[Pns Ceiniog.^ IjîíÌl ÌÄlíC|SÍ0 DEONIAETH LIj^JM badaen fawe GORPHENAF, 1908. Un Arglwydd, un ffydd un bedydd.' CAEHFYRDDIN : AHGI4AFFWYD GAN W. SPUERELL A'l FAB. *■