Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

[Pfis Ceiniog."] (Maill êgtopîg Deoniaeth Llanbadarn Fawr. GORPHENAF, 1898. * Un Arglwydd, un ft'ydd. un bedydd. CAERFYRDDIN: ARGRAFFWYD GAN W. SPURRELL A'l FAB.