Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

[Pris Ceiniog.~] Ö^gfaíII <%topij} Deoniaeth Llanbadarn Fawr. MAI, 1896. ' Un Arglwydd, un ffydd, un bedydd.' CAERPYRDDIN: ARGRAPPWYD GAN W. SPURRELL A'l PAB.