Symud i'r prif gynnwys

RHAGYMADRODD. Ddaelxeîs'Wyr Hoff.—Dyma y deuddegfed rhifyn o"r Aus* tralydd yn awr yn eich llaw, ac y mae yn hyfrydwch nid bych- an genym allu eich llon gyfarch, ar ddyfodiad allan o'r wasg, y rhifyn diweddaf o'r cyflyj^wjrôaiLoj^^ y cyfandir hwn. Tr ydym yn cydnabod yn rhwydd, nad yci- yw y gyirol lechan hon ddim yn agos y peth y dymunasem ei chael; ond wedi J cwbl, yr ydym yn ystyried ein bod wedi enill buddugoliaeth, a hono yn fuddugoliaeth dra phwysig— buddugoliaeth ar ofnau oddi mewn a rhwystrau oddi allan. Dichon yn wir na wna y byd mawr llydan, ddim ryw lawer o aylw o'r fuddugoliaeth, ddim haner cymaint ag a wnaeth o fuddugoliaeth Prwssia ar Austria, neu symuaiad byddin Ffrainc o ddinas Rhufain. Dichon nad ysgrifena y London < Times ddim' erthygl arweiniol ar ymddangosiad y rhifyn hwn ( o'r Australydd, inwy nag y gwna ein llenorion mwyaf anfeid- rol fawr ni ein hunain, ystyried yr ymdrech hwn o'r eiddom yn deilwng o'u ceíhogaeth. Ond beth gwaeth am hyny? nid ^» yw y byd yn gwneud yr un sylw o'r digwyddiadau pwysieaf sydd yn cymeryd Ue ynddo bob dydd. Cyf}rd yr haul }rn ei» amser, a machluda yn ci bryd priodol: disgyna y gwlith ar y } glaswellt yn ddistaw a digynwrf, ac nid oes neb yn myned i'r | drafferth i wneud sylw neullduol o'r pethau hyn, eto pwy ' feiddia ddweud nad ydynt yn ddigwyddiadau o'r pwys mwyaf. Nid y swn a wneir mewn cysylltiad a digwyddiad, neu y sylw a delir iddo, sydd yn ei wneud yn bwysig; ond y dylanwad a garia ar y byd yn ol llaw. Yn y goleuni yma y mae sefydliad yr Australydd ar y sylfeinu cedyrn y saif arnynt yn awr, fel cyfrwng addysg i'r meddwl Cymreig yn y trefedigaethau Aus- tralaidd yn oruchafìaeth o'r pwys mwyaf. Gwnaethom addeíiad ar y cychwyn nad oeddym yn proffesu j^ethau mawr, ac nad gwiw oedd. eu disgAvyl oddrwrthym. Pob addewid a roddwyd mae wedi ei chyfíawni. Cadwyd y Cyfnodolun yn fyw am ííwyddyn, ac j mae wedi bod a'i golof- nau yn rhydd at wasanaeth Uenorion y genedl hyd eithaf eu dymimiadau, ni wrthodwyd yr un yegrif ag oedd yn meddu