Symud i'r prif gynnwys

YR ATJSTRALYDDî RIIIF. 2.] AWST, 1866. [CYF. I. ŴÄCilwlìut, ẁ* DALEN O'M DYDD-LYFB, (JAN Y PABCH. D, EDWAÄDS, BRYNILAWR. Jeuusalem, Mai laf, 1S60. Neithiwr gorweddais i gysgu yn Ngoruwchystafoll y Mediteranean Hotel, ar fynydd Sion. Pan ddihunais ooreu heddyw, ìnethwn yn lan a gwneyd allan pa le yr oeddwn. Beth, meddwn, dan rwbio fy llygaid, yw yr ystafell ddycithr hon ? Muriau moelion, llawr noeth, ffenestr ddellt ddiwydr, a'r haul yn pelydru trwyddi, rhwydwaith o amgylch y gwoly i'm cadw rhag ymosodiadau y mustetoes. Yn ddigon niwr yr wyf Vn Jerusalem. Mewn canlyniad i ddarllen a myfyrio am wlad Canaan breuddwydiais fy mod ynddi lawer gwaith o'r blaen, ond nid breuddwydio yr wyf heddyw, yr wyf racwn gwirionedd yn ninas Jerusalem. Cychwynais i'm taith lis i ddoe, daethum gyda'r Eaìlway dros Ffrainc, mordwyais i Aloiandria, Wm yn Cairo fawr, dringais i ben y Pyramid, dáethum ar hyd y mor i Jafía. Échnos cysgais Vn y fonachlog Babaidd yn Eamlo; ddoe marchogais y ceffyl Arabaidd a ddringai fol cath i fynu ar hyd hen lwybrau caregog bryniaú llethrog Judea; neithiwr cyrhaeddais yma, trwy dirionedeb rhagluniocth y nef yr wyf heddyw yn dáyogel o íewn i gaerau hen çldinas Dafydd. Codaf yn ddioed, af allan i weled y ddinas, aragylchaf ei muriau, syllaf ar eihadeiladau, yinwelaf n'i lleoedd cysegredig. Iloddyw caf rodio yr hcn lwybr yr urferai fy mondigodig Waredwr ei deithio mor fynych c Jcrusalem i Bothania. Felly, wedi plygu ar fy ngliniau c j l)aou Tad y trugareddau, yr hwn ddewisodd Sìou yn lle' pres