Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

AM IOS AU !i, ÍŴ, AR FARWOLDEB DYN. Pe buasai dynolryw yn aros yn y cyflwr o ddiniweidrwydd yn mha un y creodd Duw ein rhieiiicyntaf, ni fuasai rnarwolaeth ínewn bod; ond y mae yn debygol y cawsem ni (ar oî bod o dan ddigonol brawf o'n hufudd-dod ar y ddaear,) ein cymeryd i'n tragwyddol wobr a dedwyddwch, heb broíi dyfeth- iad y bywyd presennol, na'r boen o wahanu yr undeb rhwng corph ác enaid. Ond Adda ac Efa, trwy íwyta o'r ífrwyth gwaharddedig-, a dòrasant orchymyn Duw, collasant eu hawl i fywyd, a daethant yn agorcd i'r felldith,—" Yn y dydd y bwytâi o hono, gçm-farw y byddi fariü;'''' ac felly y dygasant íarwolaeth, yn nghyda'i ragflaenyddion, (sef afiechyd a phocn,) ar eu holl liiliogaeth. Nid oes modd i fìifod yn fwy sicr o ddimna hytíý—" V hyiti a wyddant y byddant feirw.•" ftC,