Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

UDGORN SEION,. NB(7 &tvm m $0% ' ■ ' . - •'■- Rhif. 15.] EBEILL 22, 1854, [Crp. VIL EGWYDDOEION GWIEIONEDD. GAN Y LLYWÍBD BRIGHAM YOUNG. Mab egwyddorion gwirionedd yn dragywyddol. Gofynai y meddwl ar unwaith, beth yw gwirionedd? Y mae yn unrhyw beth, yn egwyddor, ac yn fíaith a chanddi weithredol fodoliaeth. Oa anwiredd, etto gwirionedd ydyw y bodola anwiredd. Mor wired ydyw y bodola diafliaid, ag y bodola Duw. Dywedodd jrr Iesu, " Myfi yw y ffordd, y guirionedd, a'r bywyd. Dywed y diafol hefyd, " ydwyf, yr wyf yn bodoli;" ac ■o ganlyniad, trwy yr unrhyw reol, " ydwyf Wirionedd." Mor bell yw liyn yn fyr o'r hyn y mae yr Arglwydd yn ei ddad- guddio trwy yr Ysbryd Glân. Mae Iesu Grist, ei Dad o'i flaen, a'r holl flyddloniaid, Duwiau tragywyddoldeb, a'r holl elfenau «yd-drefnol, wedi eu cyd-drefnu i'r gwir ddyben o ddyrchafiad i dragywyddol gynnydd : neu tybier i mi ddywedyd, i wirion* edd tragywyddol. A wnelai hyn drosglwyddo i'ch meddyl- iau y gallai y diafol, o herwydd mai gwirionedd yw y bodola, gyrhaedd i'r unrhyw allu a dyrchafiad? Tybier y caniatawn y meddylddrych y gwelwn yr amser pan y gallom gyduno a chyd-ddadansoddi elfenau, dwyn bydoedd i fodoliaeth, eu gwar- •edu, a'u dwyn i fyny i ogoniant tragywyddol, trwy ond yn unig ddywedyd—" Yr ydwyf Wirionedd." Eel y dyfynwyd o'r blaen, *' Yr Iesu yw y ffordd, y gwirionedd, a'r bywyd." A gallem droi o amgyleh a dywedyd—Satan yw y flbrdd, yr anwiredd »'r marwolaeth. A allwch chwi ddirnad y gwahaniaeth ? Eithr 15 [pjus Ig.