6Ö0 ÜDGOlîN HElOìs', LLYTHYR b DIRÎOGAETH UTAH, D. Ll H. Alawr, Chwef. 26, 1854, Eí UEtf gyiaîll Evan Roberts,—Meddyliais rai troion í ysgrifenu atoch, íic yn awr eefais ar fy meddwl i weithrediî felly. Yr wyf yn iach, yn gryf, ac heinyf, ac yn gyflawn o> lawenydd trwy îy mod wedi ufyddhau i'r wir Efengyl dragy- wyddol, ac nid i un gau fel yr eiddoeh ehwi ac ereill, sef yr holl sectariaid. Ey hen gyfaiîl E. R, gwnewch oddef i mi i ddy- wedyd y gwirionedd ; nid oes dim yn fy mryd, nae un tuedd i'ch dirmygu fei dynion, ond cariad ac ewyliys datuagatoch a'ni•cynihellodd i ysgrifenu yr Episíol hwn atoeh, Yr wyf yu teindo dròsoch oblegid eich hanghrediniaeth u'ch eyndynrwydd i gredu y wir efengyl, canys mi a wn fel mai byw yr Arglwydd na ddichon eich athrawiaeth achub cynimaint ag nn enaid, canys nid yw eich bedydd chwi, seí' y " Babtist bach," ac ereiiì, ddim gwell na bedydd babanod o ran ei ddyben ; maent hwy yn bedyddio er ail eni, ae er maddeuant pechodau, ac er achubiaeth ac ail eni. Chwithau a ddywedwch í'od yn rhaid i ddyn gael. maddeuanfc cyn ei achub, a'i ail eni cyn ei fedyddio, beth! cyn ufyddhaui'r efengyl? íë, medd y " Babtist bach!" a bod dyn yn cael ei gyfiawníuiu yn unig trwy ffydd!! Ond pa'm yr wyf yn sôn am y rhai'n yn fwy liag am ferched ereill yr hen Eam, ni fu erioed ar y ddaear ddim mwy na dwy Eglwys, un i Dduw ac un i'r diaf'ol, n'r ben Eglwys Eutuinigydyw mam yr hoîl sectariaid. Ond gwybyddweh mae'r Saint yw Eglwys. y Duw byw, a'r unig noddfa tan yr lioll nefoedd; acer gwaeth- af y byd a'i holl weision scctaraidd, Mormoniaeth a lwydda nes y bydd yr holi fyd o dan ei Llywyddiaeth, ac os amgen, di- orseddir y Goruchaf ei hun ; er Uadd y Brophwyd Joseph. er erlid y Saint a'u lìadd, fe saif fel eoiofnau tragywyddol, ac hawddaeh ehwythu i ddiffodd yr haid rhâg llewyrehu, nag yw diííbdd neu roddi Mormoniaeth i ìawr. Beth bynag yw eicb meddwl, feily y bydd, fe saii' pau y bydd yr elféaau gan wir wres yn toddí, a phan blygir y nefoedd fel llyfr. Jehoí'a ydyw Mormoniaeth y bobl yma, eu liofî'eiriadaeth, a'u gailu, a phob peth a iyn wrtho a ddaw i íyny yn y dydd apwyntiedig, ac & aaif geibion y Breuin tragywyddol, ac a dderbyn goron y bywyd.