Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Y TYWIYIDD. AXA.WB.TH, 1343. Y DREFN GYNNULLEIDFAOL. (Parhad o du-dal. 48.^ III. Dangosir fod egwyddorion Anym- ddibyniaeth yn meddu y tuedd cryfaf i gynal a meithrin undeb eglwysig. Wrth edrych i'r ysgrythyr canfyddwn fod yr Arglwydd Iesu yn meddwl am i'w eglwys fod yn un: erei bod oherwydd amgylchiadau, tra yn y bywyd hwn, dan yr anghenrheidrwydd o fod yn wahanol ganghenau : a bod yr undeb hwn i fod yn debyg i'r undeb sydd rhwng y Tada'rMub, Ioan 17,21. Eithr cyhuddir eglwysi yr Anymddibynwyr (i'r dyben o waradwyddo eu hegwyddorion,) eu bod, o ran eu hundeb, fel rhâff dywod. Os cyd- ymffurfiad allanol, wedi ei sefydlu trwy aw- durdod ddynol, ac ysbryd gwasaidd,—os cyfarfod yn yr un lle, a gwisgo yr un gwisg- oedd ; osdilyn yr un ffurfiau o gyfansoddiad