Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

ITtt AttSÈlÂW. $SÈUSÊBSSBSBBÊBtt£B£SSÈlBl£!!ÊÊl9IËllÊMÊIISáÈSÊ "■' J B Rhan7.] GORPHENHAFV 1823. [Cyi'.j; TltAETHAWD ■ ;(;V ÀM GABLU 'ÊMF DÜ1V. Mtt. Golygydd,—Yr öedd arnäf awÿdd mawr er pan ddechreuasoch gyhoeddi çieh AtHRAW dysgedig, weled rhai pethau oedd yn yràeddwl o Feibi Duw, yn argräffedig yii- Ido; orid rhyw íodd o herwydd annoethineij, inhawsderauj annysgeidiacth, ac ofnau tynnu ẃniwl ar yr Athraw dysglaer, tìiethodd i mi áorri trwyddi: otìd wrth ddärllain erch Rhifyn mi Ebrill, gwelais ytìo ychydig o sylwadaú buddiol a chytíitwysfawr, gan eìcîi gohèbwr, Ó, Jones, ar Esa. xl. 8. yr hyn a'rn calouogodd _ innau i sylwi ar Salrtì cxxxix. ý rhan olaf oV jj ÎOed udrtod; .sef,■■". Dy elynion a gýmtíicrant ; Jy enw yn ofer," Yr hyn a barodd i lul iyl#i s iryr adnod hon, ywclywcd cyrtìmainto gablu «w glän u santaldd DüWj g»n ttob gradd aç «fdra»o ddynion anÿstyriol ac amiuwiol; a-c Wjr'd-fel y nute ytì öeb ynitf, ìûfi ac tfwflrtl