Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

YR A T H R A W, &e. Rhi*. $.] Mai, 1829. tCyp» w- AIMEYWIAETEAU, HAiNES MARWOLAETH Ann James, a 'íhomas Richante. Bu farw, lonawr 21, 1829, yn mlodeu ei hoea. Ann James, yn nghylch 18 mlwydd oed; unig fereh Isaac a Catherine Jamcs, y rhai a gyfonr eddant af Don-yr Efail, yn mhlwyf Llantrisant, Morganwg. Cafodd ei dwyn i fyntí yn ofalus ac yn egwyddorol, gau ei byfforddi yn mhen. ei fíordd j a. maetbwyd hi yn addysg ac athraw- iaetàyr Argtwydd. o'i nihebyd. Ni feddiaunodd iecbyd.corphorol ond yehydig <*'i haraser:. Uit- aethlawn yw; ei pher.tbyiKU)au ar ei hol; oud wrth ystycied fod ppb peth yn e.ydweithjo er da- ioui i'r' rhai isydd yn caru, Duw, eu ner-thu. a gaffont i yradawelu daa ei lawef, yn wyjiet» «toeswyntoedd v g;wj obeithiofod ei benaid.ar j graig a ddeil pau y byddo holl greigiau'r byd yn. myned ar dân, a't defuyddiau oll gan wir Wires yn toddi. lonawr 2IÎ, 1829. terfynwyd gy.ffa Thowis Richards, jçejtUaw Tou-yr-Efail, yr hw«i o«dd mewu oed fieg', aç yn gyüuwn o ddyddiau: «afodd ei daro inöwn raodd dirybudd a hy- Mod iawn,—Cý#wynodd ddydd «i tar>v*U<»í»