Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Y LLUSERN: ÿXí MtWlO ^ÿtyMÌŴ Ú êTÌÚXQWQKÚỳ êpÌC%, AM T ÎIWÎDD T'N 1858. CYPEOl I "JTCusmi gtt> í>g X\x \'mttẅẃ."~*"%n «C gt ÇígrulÇgM».'* GWRECSAM : AttCHtAMETWD, DBOS T CYHOEDDWTR, GAN ». BATI/BY.