Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

tfafaíll tiltftttött* Rhif. 3.] MAWllTH, 1836. [Cyf. II. COFIANT AM LEWIS LLOYD. Lewis Llovd ydoedd ail fab i Watkin a Margaret Lloyd, o'r Castell-du yn mhlwyf Defynnog. Ganed Lewis yn y Pysgod-lyn, ger Aberhonddu, ar yr 20fed o 'lonawr, 1819. Ymunodd ä'r ysgol sabbathol pan yn wyth mlwydd oed, gyda'r Trefnyddion Cäl- fìnaidd ; derbyniodd dalent helaeth at ddysgu a chofio yr ysgrythyrau santaidd. Pan oedd rhwng taira phedair ar ddeg oed, dechreuodd gynorthwyo ei dad, trwy gymeryd gofal gwerthiad glô a chalch, &c ; Meddianai gym- wysderau angenrheidiol i gyflawni ei alwad, yr oedd yn ysgrifenydd da ac yn gyfrifwr medrns, yn ddyn ieuanc siriol a phwyllog; teimlir colled ar ei ol gan ei berthynasâu, a'i gymydogion am hir amser ; efe a enillai barch a chymeradwyaeth pavvb a'i adwaenai, trwy ei ufydd-dod a'i barodrwydd, yn nghyd a'i ffydd- londeb at wneyd da. Bu yn ddivvyd a ffydd- lon gyda'r ysgol sabbathol erpan dechreuodd, nesei atal gan ei gystudd ; dangosodd lawer o barch a gostyngeiddrwydd i'vv athrawon boh amser yn ei waitíi yn ufyddb.au, ac yn cyflawni "c