Symud i'r prif gynnwys

CYFROL XLIX. BHIFYN CCL TRAETHODYDD. MAWRTH, 1893. CYNHWYSIAD. Tt' DAL. Y Ficer Prítchard, Beibl 1630, a "Charwr y Cymry." Gan Ivor James................................................ 85 Sefyllfa Bresennol Beirniadaeth Feibiaidd. Gan y Proff. Silas Moreis, M.A........................................... 105 Robert Dafydd, Brynengan. Gan Henry Hughes.............. 113 Yr Efengyl yn ol Pedr. Gan y Parch. O. T. Williams........ 122 Rhai o Emau Homer. Gan Moeüs Lewys..................... 129 Y Parch. David Charles, D.D. Gan y Parch. Joseph Eyans..... 131 Tennysoa. Gan Robert Parry, B.A....................... 139 Yr Iawn. Gan y Prifathraw T. C. Edwards, D.D............... 148 Derbyn Diaconiaid. Gan WiLliam Dayies..................... 152 Nodiadau Llenyddol ........................................ 157 CYHOEDDIIi Y RHIFYN NESAF MÂl laf, 1893. PRIS SWLLT. CAERNARFON: Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Gwmni'r Wasg Genedlaethol Gymreig (Cyf.).