Symud i'r prif gynnwys

LLYFR LI. 12- nnílrn-rin» -<1 RHIFYN GCXII. Y TRAETHODYDD. IONAWR, 1895 CYNHWYSIAD. Esgobyddiaeth. Gan y Parch. Dániel Rowlands, M.A....... Addysgiaeth Amaethyddol yng Ngogledd Cymru. Gan Douglas A. GlLCHRIST, B.Sc............. .................. ... Ymson yr Afradlon Gan Dyfed........................ Duwinyddiaeth yr Hen Destament yng Ngoleuni Beirniadaeth Ddi weddar. Gan y Parch. Griffith Ellis, M.A............. Pregethu Crist. Gan y Parch. James Charles............... Duwinyddiaeth Athrawiaethol Dr. Shedd. Gan y Prifathraw T. C. Edwards, M.A., D.D................ ............... Y Ddwy Ochr i'r Ddalen. gan Ddau Eglwyswr............ ... Torri Tywarchen Rheilffordd y Wyddfa. Gan Obadeia Dafydd ... Nodiadau Llenyddol... ........................ ...... CYROEDDIR F RHIFYN NESAF MAWRTH 1, 1895. PRIS STHTL.I/r. 30 36 37 48 56 62 73 77 TREFFYNNON: AltGRAFFWYn a Chyhoeddwyd gan P. -M. EVANS & SON.