Symud i'r prif gynnwys

LLYFR L. RHIFYN GCXIV» Y TRAETHODYDD. MAI, 1895. CYNHWYSIAD. Llythyrau Ignatius. Gan y Proffeswr Anwyl, M.A............. 161 Ymchwil Enaid am Dduw. Gan y Parch. John Owen, B.A....... 173 Trysorau Cuddiedig. Gan H. E. Jones..................... 180 Y Ddadl ar y Gydwybod : A ellir ei dysgu ? Gan y Parch. W. Eyle Davies.......................................... 184 Dr. Arnold Gan Anna Eowlands, B.A..................... 191 Duw yn yr Hen Destament. Gan y Parch. E. 0. Dayies, B.Sc. ... 210 Yr Ail Ddarlleniad. Gan y Parch. Daniel Rowlands, M.A....... 224 Nodiadau Llenyddol ................................. 239 CYBOEDDIR Y BHIFYN NESAF OORPHENÁF 1, 1895. pris siar]L<x/r. TEEFFYNNON: Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan P. M. EVANS & SON.