Symud i'r prif gynnwys

RHIFYN GCXVIII. Y TRAETHODYDD. IONAWE, 1896, CYNHWYSIAD. Diwylliad a Gwybodaeth: Anerchiad ar ddechreu pedwaredd flwydd yn ar hugain Coleg Aberystwyth, Hydref 3, 1895. Gan Edward Caird, LL.D., Meistr Coleg Baliol, Ehydychen......... " A llen y deml a rwygwyd." Gan y Parch. T. Mordaf Pierce Melchisedec y Cynfyd. Gan y Parch. William Glynne, B.A. Boberts o Tientsien. Gan y Parch. Daniel Bowlands, M.A. Llythyrau Ignatius. Gan y Proffeswr Anwyl. M.A....... Yr Ymgnawdoliad. Gan y Parch. John Williams ...... Llewelyn ein Llyw Ola. Gan y Päoffeswr Edward Edwards, M.A Y Frenhines ymysg y Proffwydi. Gan y Parch. Daniel Bowlands M.A.................................... Gweddi yr Arglwydd a'r Deg Gorchymyn. Gan 0. W. Nodiadau Llenyddol........................ ... ., 14 19 26 38 43 55 64 70 72 CYBOEDDIB Y RHIFYN NESAF MAWBTH 1, 1896. pris smnL.i/r. TEEFFYNNON: Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan P. M. EVANS & SON.