Symud i'r prif gynnwys

LLYFR tl. RHIFYN CCXXIII. Y TRAETHODYDD TACHWEDD, 1896. CYNHWYSIAD. Khai o Beryglon Bywyd Gweinidogaethol. Gan yr Hybarch Aech- DDIACON HOWELL, B.D............................... 401 Greddf, Bhwymedigaeth, a Budd. Gan y Parch. J. J. Boberts ... 408 Ar Lannau Teifi ymrîg yr Hwyr. Gan y Parch. J. Myfenydd Morgan........................... ............... 418 Athrawiaeth yr Iawn. Gan y Parch. J. Pryce Davies, M.A....... 419 I'r Prwydr. Gan y Parch. Daniel Bowlands, M.A............. 433 Y Deuddeg Apostol. Gan y Parch. 0. L. Boberts............ 437 Cofiant Cadwaladr Owen. Gan y Parch. Griffith Ellis, M.A. ... 446 Moeseg Gristionogol. Gan y Parch. John Prichard............ 460 Nodiadau Llenyddol...... ........................... 471 CYEOEDDIR Y BEIFYN NESAF IONAWR 1, 1897. PRIS SWLLT. TREFFYNNON: Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan P. M. EVANS & SON.