Symud i'r prif gynnwys

RHIFYN CCXXVIII. Y TRAETHODYDD MEÜI, 1897. CYNHWYSIAD. Cofiant y Parchedig Thomas Jones, o Ddinbych. Gan y Parch. Griffith Ellis, M.A.......... ......... ............ 321 Y Bardd wrth y Groesfiordd. Gan y Parch. Rhys J. Huws ...... 333 Undod Personol y Duw-ddyn. Gan y Parch. R. S. Thomas ...... 338 Llais y Môr yn Galw. Gan T. A. Levi, B.A................... 355 Dauicaniaeth Dadblygiad a'i Hanhawsterau. Gan y Parch. D. Lloyd Jonks, M.A.......... ...... '...... ............ ... 356 Y Prifathraw Reynolds o Cheshunt. Gan y Parch- "William Eyans, M.A....... ... ..................... ... ... ... ... 368 Pontarfynach. Gan y Parch. Isaac Roberts.................. 374 Person a Gwaith yr Ysbryd Glàn. Gan y Parch. Lewis Williams ... 378 Nodiadau Llenyddol.............................. ... 386 CYHOEDDIR T RHIFYN NESAF TACHWEDD 1, 1897. PRIS SMUJLéUr. TREFFYNNON: Argraffwyd a Chyhoküt)wyd gan P. M. EVANS & SON.