Symud i'r prif gynnwys

Y GYMRAES. ^f. II.] MEHEFIN, 1851. [Rhif. 6. KAH-GE-GA-GAH-BOWH. ecollections of a Forest Life: or the Life and Travels of Kah-Ge-Ga-Gah- y°wh or George Copway, Chief of the Ojibway Nation. Second Edition. ^ondon: C. Gilpin, 5, Bishop'sgate Street Without, 1851.] jj Y^EU debyg genym yr ymddengys yr enw uchod yn dra aflafar i lnaws o'n «euyddion, ond gallwn ei sicrhau mai enw dyn ydyw, ac na wna y dyn hv lîa*' enw ^^im niwaid iddynt, Ymae yn anfon ei lyfr atom yn y geiriau j^n> y rhai a brofant y gellir dynesu eto yn ddiarswyd :—" Mae fy lìyfr yn Jlle(' ar aelwydydd miloedd o garlrefi dedwydd y dyn gwyn. Er maint L y nymuniad am eu gweled wyneb yn wyneb, ni chaniata fy arosiad byr L ypWlad hon i mi y cyfryw hyfrydwch. Adrodd dy chwedl dy hun ynte Sj, v niolchgarwch i'r dyn gwyn—fy hyfrydwch am llaweuydd. Gwnewch, <(wd yn nghlustiau eich plant am iddynt weddio dros y dyn coch. j. Ië, tlos i'r lle na chaf fi byth fyned, a byddi di yn llefaru yn hir, hir, ar ol ^ dagrau beidio a llifo, a myfi wedi fy rhifo gyda'r hyn a fu." 0. Ymwel â phalasau gorwych y mawrion a sisial yn eu clustiau, fod afonydd ^enydd yn nghadw am wneud daioni. j Yjilwei *â chartrefi diaddurn y tlawd, a gad i ofalon, gobeithion a mwyn- çj.rau y neb yr wyt yn son am dano, gysuro a dedwyddo pererinion blyn- h n ^ ^aear, ° herwydd yr wyf yn eu caru am eu bod yn frodyr i mi mewn n welir fod Kah-Ge-Ga-Gah-Bowh, neu wrth ei enw bedydd, George ç0k ay> yn un o benaethiaid Indiaid Ojibway. Trigai ei rieni wrth gefn llyn Jri T°Ur^' ar ianan "yn Ontaris, yn Canada Orllewinol. Gelwid y llyn hefyd hel • n ^e's' a,n ^ liawer ° ^e's gwyl't ar ei lanau. Yr oedd yno lawer o çç.^^aetho bob math, cyn i'r dynion gwynion dori y coed, lle y trigai y y ..rw a'r eirth. Ymddengys ei fod yn disgyn o lwyth y Creyr glas, hyny yw, y >wyth y gymerent y Creyr glas yn arwyddlun, fel y cymerai yrhen Gymry 0e .^raig goch. Yroeddei dad yn feddyg llysiau, rhyfelwr, a heliwr, Yr hel mor ftdrus yn y gorchwyl diweddaf ag un o'r llwyth, a byddai ganddo i i^etftrwydd o grwyn i'w gwerthu bob gwanwyn. Yr oedd ei fam yn perthyn 4h ^tn.yr Eryr, yn wraig gall, ac yn helwraig gampus. Gallai saethu ceirw, Vt) wya'd ar eu haden yn gystal a neb o'r Indiaid. Bu farw er ys b'.yneddau « be °nd Did cyn ei dyc»weliad at Dduw. Mae ei dad eto yn fyw, ac yn nn "aethiaid pentref Llyn y Reis. Bu unwaith yn 1106° iawn 0 boeri y