Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

GEDEON; NEÜ, DDIWYGIWR WESLEYAIDD. "beth sydd gan ddynion gonest i'w opni?" Cyf. I.] GORPHENAF, 1853. [Rhip. 3. BRAWDFAINC WESLEYAIDD, Ychydig o estroniaid ymofyngar a adawant ein glanau heb dalu ym- weliad â neuaddau cyfiawnder. Y mae yn dda i ni,ẅ éf'mwyn ein nod- wedd cenedlaëthol, nad oes dim un o honynt yn cael mynedfa i lysoedd seliedig Wesleyaeth. Nis galí un cyfundeb crefyddol gael edrych arno fel cynrychiolydd teyrnas boblog- aidd; ond y mae bodolaeth cyfun- drefn ddeddfly wyddol, y n ymddang- os wedi ei íî'urfio ar y cynllun mwyaf barbaraidd, mewn gwlad lle y mae bywyd a rhyddid pob tlod-ddyn yn cael eu cylchynu gan fil o wylied- yddion, yn sicr o ddarostwng bri Lloegr wareiddiedig, pe deuai y gweithredoedd i'r goleu. Byddai yn hawdd i ni ddychymygu teimladau synedig yr ymdeithydd goleuedig ar ol symud o lŷs gwladol i Vestry Wesleyaidd. Byddai y cerbyd a'i symudai fel wedi rhedeg dros holl ororau gwareidd-dra. Neu, yn ngeiriauR. Hall, "dechreuai fecldwl fod Cloch amser yn y lle diweddaf wedi bod yn sefyll am gannoedd o flynyddau." Bydd i'r gwrthgyfer- byniad sydd rhwng y ddau fôd a ly wydda yn y brawdleoedd hyn gael argraff rymus arno. Yna y mae yn foneddiges dyner, dawel, â'i llygaid wedi eu sefydlu yn y modd mwyaf manylgratf a diduedd; y mae ei chleddyf yn gorphwys mewn hedd- wch, nes y mae ei wasanaeth yn angenrheidiol, deil ei chlorian i fyny â llaw gadarn a chyfiawn, yn mhell uwchlaw rhagfarn a nwydwylltedd. Yraa chwi welwch greadur gwyllt, terfysgus, â gwallt annhrefnus, gol- wg guchiog, glorian wedi ei llwytho cyn y trial, a'i arf yn pelydru ymaa thraw mewn bywiogrwydd dirgryn- ol. Er mwyn dangos y gwrthgyfer- byniad yn fwy tarawiadol, gadewch i ni dybied fod ein teithydd wedi newydd ymweled â llŷs lle mae llad- ron a llofruddwyr yn ddeiliaid barn. Nis gall lai na syllu ar yr amryw ddarpariadau sydd wedi eu gwneuthur i sicrhau iddynt brawf teg, a dedfryd gyfiaẁn. Y barnwr sydd yn llywyddu sydd ddyn ag y mae ei anrhydedd personol, yn gys-