Symud i'r prif gynnwys

VH ,>> < , RniF. $.] nm i MEHEFIN, 1837. ; [Pìhs :2g.-» ■»■——■■■■——■ I ii J„ , , I j ^————fyww»III IHjl I , inii'iy Harnasom mai gwell oedd anfìm yr Ymwelwb allan y tro'.hwn heb Arulen, fcl y ddau gyntaf, fel y byddo ynhajrádach ,i gyfprt'ion Dirwest ei gael. Eríyniwu . arnynt ilwnouthur a aliont i gael derbynwyr newyddjon iddo, ac anfon atom'hanes eu Cyfarfodydd, a'r rhif sydd o Ddirwfstwyr. yu mhob man.—I). S. Dymunir ar y rhai hyny o Dderhynwyr yr Ywwui.wit, ají1 nad,yi#.-.Ẅ$f?<t tíilu eisipes am y rhai'a dderbyniasant o hono, i dalu yn ddioed i'r Dosbarthwyr—GuiSâLi/Offi Hhai Sylwa^çlau Cyfíredinol ■ ii... u: GYDAiaOLWO AU •' GY)ÌIÌEÌTHAS4U 3DÍR4W^STOL. Fop meddwdod wedi myned yn gyff«jdiri>ìaẅn, Middefìr gan bawb; bo*í. ahgön'.jdîwygiad, a ganiateir ìíeíyáì "'Ttíby'gẄ riad.llawer syd<l íaÁ •ÿnt 'y n baf0<VI addéf, i héfy d, rçicrì pdill'sob3r,«y8tyripl o djjuenus- ;.to\'yẃd tôÿflwr %©*hadur, ■afr.s'wyd- olfci$ld y$osp; a ífÿgyth.ía JD>uw ari> becbotí, a'; gwerth y<b'eridithion a dry sofodd efe.y * p'i^dJrŵgaredd, i'f ihai a ddýohwelant ato mewn edif- ei r w.clütfi idílýnt e i tljtl rarirUyd ed du, aHdysgwyüriflaPpori mewn daioni. ' <?wyddom an%4aẃer o'r rhai byn '&{■? yẁ^ Cawyddus, íẃnT wçled rhyw 'gÿfnfcWidiad ar/«ldull eih gwlad: ond oi'nant wnei^tbur niwed wrtb gỳhnjgplddipj^írwcstaelh. Barn- uut nt'ai'gwcll o#«lj, o'r*; hyn lleiaf, mai gwell bod-yndfripÿllig ynghylcji y peth. Yr ydyoi ninrian h.efyd yn meddwl fod>$pgen*bod<yn ofal- ûä iawn wrth gynfryg dwyn amcan clodwiw y Gymd&ithas Ddirwestol yn mlaen ;;fod angçn* neilldluol i'w ciiyfeillion Tod y^ ochelgar wrt^ siarad'yn ei; cliylbh mewn oyfeill- achau, ac yn 'ëi' hymddyddahion cyífredin mewn téuluocdd, ac yn enwediguiewn areilhiau "çyÄg us. Dylid ymdrochu i. % fwynaidd—i ddangos ein bp^y ystyried y maiteryn bwysig, ae'mài t/aiowẁ'p'aẃ b sydtìfnjewn go)wg;., û Ohd/ tra tyfffiyẁ-itfe^tiw i gyfeilliah Plrẃçstaeth; tfoâ i ÿ,n ocjielgar à doeth, rhaid i ni híefyd' gréfu ám: ganiatad i erfyn,- ýp* ÿ mpdd taeraf,i am• i'r rhai adjPnánt' bleidíoy Gymde.hlíaa*mewri^rẅ^|Ä;M ystyried amgylchia^aH^'ttií^^ «f^ i'r.'pwnoií ps-'gwnant hýny,i^i(f; ydŷtn ÿn amheu am fuuud ý byd'd? iddynt ganfod yn fuan fod ga(w/k'd uchel ar bob dyp a broffesa batcjil i acbps crefydd i ỳnultì)6ch'u,.'ac ymdrechu yn ddiocd, efdwyriyri mlaen ÿidiwygiad dan sylw. Cóf^ iwn oll, tra yr ydymni yn troulio wythnosau' a, misoedd yn 'ddiofal ỳn nghylch y matter, fod ein cyd-' ddynion o'mhamgylGh yn nieithrin yr arferiad ddinystribl o <yfed diodydd meddwawl—eub«dynfeu- nyddiol yn-myned bellach bellach i'w gafaej, ac i raddau ínwy dìaneu h.awdii'hl'od—ystyriwn fod adtydaú a'ohýfýngderau'gwragedd,"V.phlant ỳn amlhau—fod cannoedd o'blant o'n hamgylch yn rhedeg ar hyd yr heplydd fel gwylltiaid, heb fod un •e^Mysg, crefyddol yn-cacl eirotUli ifuîynt, Otidyjytf hod yn cael eu gad- :. ,/■■':''■__,fi, -____ ..........—