...

Addysgydd (Caerfyrddin)

Cylchgrawn misol sy'n esiampl gynnar o gylchgrawn i blant yn yr iaith Gymraeg. Golygwyd gan y gweinidog ac emynydd David Charles (1803-1880) ac mae'r cylchgrawn yn cynnwys nifer o'i emynau. Anelwyd y cylchgrawn yn benodol at blant a phobl ifanc yr ysgol Sul ac 'roedd ei gynnwys yn canolbwyntio ar addysg grefyddol.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Argraffwyd yn Nghaerfyrddin [Carmarthen]
LLEOLIAD: Gan J. Evans
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1823
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1823