Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

<?= $publication->publicationtitle; ?>

Y gwyliedydd (Brynmawr)

Cylchgrawn dychanol afreolaidd, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwawdio pregethwyr teithiol anghydffurfiol.

Amlder: Afreolaidd

Iaith: Cymraeg

Lleoliad: Brynmawr

Manylion Cyhoeddwr: D. Stephenson

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1845

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 1845