...

Red Dragon

Cylchgrawn llenyddol a chyffredinol misol a oedd yn cyhoeddi erthyglau ar hanes Cymru, bywgraffiadau a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan ei sefydlydd, yr hanesydd Charles Wilkins (Catwg, 1831-1913), tan Fehefin 1885 ac yna gan James Harris. Argraffwyd y cylchgrawn gan gwmni Daniel Owen, Caerdydd. Teitlau cysylltiol: Chwedlau, being the Christmas number of The Red Dragon.

AMLDER: Monthly
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD: Cardiff
LLEOLIAD: Daniel Owen, Howell and Co.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1882
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1887