...

Gwladgarwr (Caerlleon)

Cylchgrawn cyffredinol anenwadol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn cyhoeddi erthyglau ar bynciau eang megis, crefydd, seryddiaeth, ffermio, cerddoriaeth a daearyddiaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan ei sefydlydd, yr offeiriad a bardd Evan Evans (Ieuan Glan Geirionydd, 1795-1855) tan Ragfyr 1835, gan Hugh Jones (Erfyl, 1789-1858) tan Ragfyr 1840 ac yna gan Richard Lloyd Morris, Lerpwl.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Caerlleon [Chester]
LLEOLIAD: J. Seacome
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1833
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1870