Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

<?= $publication->publicationtitle; ?>

Y cerddor

Cylchgrawn cerddorol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd wedi ei darparu er mwyn hyrwyddo cerddoriaeth Cymraeg. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar gerddoriaeth a cherddorion ynghyd a chyhoeddi cyfansoddiadau fel atodiad i'r cylchgrawn. Golygwyd y cylchgrawn ar y cyd gan y cerddorion, David Jenkins (1848-1915) a David Emlyn Evans (1843-1913) tan 1912, gan David Jenkins rhwng 1912 a 1915, gan y cerddorion David Evans (1874-1948) a William Morgan Roberts (1853-1923) tan 1918, ac yna gan David Evans. Teitlau cysylltiol: Y Cerddor Newydd (1922).

Amlder: Misol

Iaith: Cymraeg

Lleoliad: Wrexham

Manylion Cyhoeddwr: Hughes a'i Fab

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1889

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 1900