Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

<?= $publication->publicationtitle; ?>

The Christian Standard

Cylchgrawn crefyddol misol Mudiad Efengylaidd Caerdydd. Golygwyd y cylchgrawn gan John Griffiths tan Ragfyr 1892 ac yna gan Hugh Joshua Hughes.

Amlder: Monthly

Iaith: Saesneg

Lleoliad: Cardiff

Manylion Cyhoeddwr: J. Griffith

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1891

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 1893