Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

<?= $publication->publicationtitle; ?>

Trysorfa

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu'r mudiad Methodistiaid. Golygwyd gan Thomas Charles (1755-1814). Teitlau cysylltiol: Trysorfa ysprydol (1799); Y Drysorfa (1819).

Amlder: Chwarterol

Iaith: Cymraeg

Lleoliad: Bala

Manylion Cyhoeddwr: Robert Saunderson

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1798

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 1827