...

Goleuad Gwynedd

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu'r enwad Methodistiaid Calfinaidd, yn bennaf yng ngogledd Cymru. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol ynghyd a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan y gweinidog a llenor, John Parry (1775-1846) gyda'r bardd a chlerigwr, Evan Evans (Ieuan Glan Geirionydd, 1795-1855) yn is-olygydd rhwng Tachwedd 1818 a Rhagfyr 1820. Teitlau cysylltiol: Goleuad Cymru (1820).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Caerlleon [Chester]
LLEOLIAD: [John Parry]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1818
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1830