...

Y gerddorfa

Cylchgrawn cerddorol a llenyddol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn cyhoeddi erthyglau ar gerddoriaeth a barddoniaeth, newyddion ac adroddiadau o eisteddfodau a gwyliau a chystadlaethau cerddorol a barddonol, ynghyd a barddoniaeth a darnau o gerddoriaeth. Yn wreiddiol yn gylchgrawn misol gafod ei chyhoeddi'n afreolaidd o 1878 ymlaen. Golygwyd y cylchgrawn gan David Davies (Dewi Alaw, 1832-1914) a'r cerddor David Emlyn Evans (1843-1913).

AMLDER: Afreolaidd
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Pontypridd
LLEOLIAD: D. Davies
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1872
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: