Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

<?= $publication->publicationtitle; ?>

Eurgrawn Wesleyaidd

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu enwad y Methodistiaid Wesleaidd. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol ynghyd ac erthyglau ar lenyddiaeth, athroniaeth, adolygiadau, barddoniaeth, newyddion cenhadol a bywgraffiadau. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd John Bryan (1776-1856), Edward Jones (1782-1855) a Thomas Hughes (1854-1928). Teitlau cysylltiol: Y Drysorfa Wesleyaidd (1822); Yr Eurgrawn (1822, 1933).

Amlder: Misol

Iaith: Cymraeg

Lleoliad: Dolgellau

Manylion Cyhoeddwr: Richard Jones

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1809

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 1910