Udgorn Seion

Cylchgrawn crefyddol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu Eglwys Iesu Grist Sant y Dyddiau Diwethaf. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol yn bennaf yn esbonio ac yn amddiffyn credoau'r Mormoniaid, erthyglau yn annog ymfudo i Salt Lake City ac adroddiadau ar weithgareddau'r Mormoniaid yng Nghymru. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd John Davis, y cenhadwr Mormonaidd Daniel Jones (1811-1861), George Quayle Cannon (1827-1901) a William Ajax (1832-1899). Teitlau cysylltiol: Prophwyd y Jubili (1846).

Amlder: Wythnosol

Iaith: Cymraeg

Lleoliad: Merthyr Tydfil

Manylion Cyhoeddwr: John Davis

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1849

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 1861