...

Udgorn Seion

Cylchgrawn crefyddol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu Eglwys Iesu Grist Sant y Dyddiau Diwethaf. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol yn bennaf yn esbonio ac yn amddiffyn credoau'r Mormoniaid, erthyglau yn annog ymfudo i Salt Lake City ac adroddiadau ar weithgareddau'r Mormoniaid yng Nghymru. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd John Davis, y cenhadwr Mormonaidd Daniel Jones (1811-1861), George Quayle Cannon (1827-1901) a William Ajax (1832-1899). Teitlau cysylltiol: Prophwyd y Jubili (1846).

AMLDER: Wythnosol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Merthyr Tydfil
LLEOLIAD: John Davis
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1849
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1861